برای تامین مسکن مناسب به کمک بانک سامان می توانید یکی از راه های زیر را انتخاب کنید.
•        خرید مسكن
 
•        ساخت مسكن
 
•        تعمیر مسكن


شرایط تسهیلات خرید مسکن 

1- مبلغ تسهیلات: در تهران و شهرستان هایی که بانک سامان دارای شعبه می باشد برای خرید مسکن حداکثر 200 میلیون ریال و تا میزان 50%  بهای روز محل معرفی شده طبق نظر کارشناس رمس منتخب بانک.
2- نرخ سود تسهیلات: 13% در سال
3- مدت بازپرداخت تسهیلات: حداکثر 96 ماه (8 سال)
4- دارا بودن شغل مشخص و همچنین اهلیت قانونی ( بالغ، عاقل و رشید)
 
5- متقاضی تسهیلات می بایست مدارک مستدل و مستند مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات را مطابق اطلاعات مندرج در فرم درخواست خود ارائه نماید. بدیهیست تشخیص توان بازپرداخت صرفا از اختیارات بانک می باشد.
6- محل خریداری شده می بایست 6 دانگ و دارای سند ثبتی مجزا بوده و در رهن یا بازداشت نباشد.
7- محل خریداری شده توسط کارشناس رسمی بانک کارشناسی می گردد.
 
8- حداکثر عمر ساختمان 10 سال از تاریخ ساخت بر مبنای گواهی ساختمانی صادره توسط شهرداری می باشد.
9- خرید و فروش ملک بین متقاضی و همسر و افراد تحت تکفل آنها قابل قبول نمی باشد.
10- در صورت تصویب تسهیلات، مبلغ پرداختی طی یک فقره چک در وجه دفتر اسناد رسمی که بانک تعیین خواهد نمود صادر و پس از تنظیم سند رسمی و انتقال ملک از خریدار به فروشنده چک صادره توسط دفتر خانه پشت نویسی و در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت.
11- سند ملک خریداری شده تا پایان بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار خواهد گرفت.
12- املاک خریداری می بایست دارای برگ پایان کار و یا گواهی عدم خلاف معتبر صادره از شهرداری باشد.

تسهیلات ساخت مسكن
اگر برای ساخت منزل مورد علاقه خود، زمین یا ملکی 6 دانگ در اختیار دارید و مجوزهای لازم برای ساخت ملک مورد نظر را از شهرداری منطقه کسب نموده اید، پرداخت تسهیلات در این بخش بصورت تدریجی با توجه به پیشرفت پروژه و حداکثر به میزان 100% هزینه های ساخت و اخذ مجوز قابل پرداخت خواهد بود. بانک (به صورت مشروط) با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در ساخت و تکمیل پروژه مشارکت می نماید.
زمان بازپرداخت تسهیلات ساخت مسکن، برطبق قرارداد مشارکت مدنی می باشد که شما آن را به صورت یک جا به بانک پرداخت می نمائید.

تسهیلات تعمیر مسکن
یکی دیگر از امکانات بانک سامان برای فراهم نمودن محیط زندگی مناسب و مدرن برای شما، مساعدت مالی جهت تعمیر و بهسازی منزل مسکونی شما می باشد.
 

شرایط تسهیلات تعمیر مسکن:
1- مبلغ تسهیلات: در تهران و شهرستانهایی که بانک سامان دارای شعبه می باشد برای تعمیر مسکن حداکثر 50 میلیون ریال.
2- نرخ سود تسهیلات : 13% در سال 
 
3- مدت بازپرداخت تسهیلات :حداکثر 60 ماه (5 سال)
4- دارا بودن شغل مشخص و همچنین اهلیت قانونی (بالغ، عاقل و رشید)
5- متقاضی تسهیلات می بایست مدارک مستدل و مستند مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات را مطابق اطلاعات مندرج در فرم درخواست خود به نزدیکترین شعبه ارائه نماید.   
 
بدیهیست تشخیص توان بازپرداخت صرفا از اختیارات بانک می باشد.
6- ملک مورد تعمیر می بایست 6 دانگ و دارای سند ثبتی مجزا بوده و در رهن یا بازداشت نباشد.
ملک مورد تعمیر تا پایان بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار خواهد گرفت.
7- ملک مورد تعمیر تا پایان بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار خواهد گرفت.
8- سند ملک مورد تعمیر می بایستی دارای برگ پایان کار و یا گواهی عدم خلاف معتبر صادره از شهرداری باشد.

بیمه ساختمان 
پرداخت هزینه بیمه ساختمان از جانب شما به هنگام اخذ تسهیلات مسکن، این امکان را برای شما فراهم می آورد، که در صورت بروز حوادثی چون آتش سوزی، سیل و زلزله، آسودگی مالی پس از حادثه را تجربه نمائید.

نحوه استفاده از تسهیلات مسکن
برای  استفاده از تسهیلات مسکن بانک سامان شما می توانید، به هر یک از شعب بانک سامان در اقصی نقاط ایران مراجعه نموده و پس از افتتاح حساب درخواست استفاده از تسهیلات مسکن را به صورت کتبی به همکاران ما در شعب بانک ارائه نمائید. بانک پس از بررسی تقاضای شما مدارک مورد نیاز را به شما اعلام می دارد. پس از تکمیل مدارک که بر اساس قوانین بانک سامان و بانک مرکزی تعیین شده است شما می توانید نسبت به اخذ تسهیلات در سریعترین زمان ممکن اقدام نمایید. پیشنهاد می شود به راهنماییهای کارشناس اعتبارات بانک که مسئول پرونده شماست اعتماد نموده و از راهنمایی های وی به منظور تسهیل و تسریع امور استفاده نمایید.

اعطای تسهیلات خرید ملک با عقد قرارداد مشارکت مدنی:
این تسهیلات به منظور خرید املاک مسکونی حداکثر 10 سال ساخت و در قالب عقد مشارکت مدنی قابل پرداخت می باشد. تسهیلات در امر خرید ملک مسکونی در قالب عقد مشارکت مدنی حداقل به میزان 250 میلیون ریال و حداکثر معادل 70% مبلغ ارزیابی ملک مورد خریداری قابل پرداخت می باشد.
 
مدت بازپرداخت اینگونه تسهیلات حداکثر 10 سال و نحوه بازپرداخت آن بصورت تدریجی با مبالغ مساوی ماهانه یا پلکانی ماهیانه و با روش ارزش آتی خواهد بود.

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 مرداد 1391    | توسط: املاک تبریز    |    | نظرات()